home

Här lägger vi in länkar som vi kan använda i NO.
Alla kan kolla på länkarna och alla kan ändra dem. Klicka bara på "edit" för att skriva in en ny länk i dokumentet.
Glöm inte att spara, bara.

http://www.arvindguptatoys.com/toys.html
En sida med lite både matte och NO och teknik.

Kemi

http://experimentbanken.kc.lu.se/index2.html
Enkla experiment inom olika delar av kemi (ex syror och baser, elektrolys). Sidan är anpassad till mellanstadiet, men det finns en del att hämta för åtminstone år 6 och 7.


Biologi

http://www.cellsalive.com/
Se animationer av celler, celldelningar mm. Allt är på engelska.


Fysik

http://www.skolenergi.se/
http://energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/
Information och övningar om elanvändning och energikällor
http://www2.fysik.org/
Nationellt resurscentrum i fysik. Frågelåda, och lite experiment mm.
http://www.liber.se/Kampanjer/Grundskola-kampanj/Spektrum/Spektrum-Fysik/Spektrum-Fysik-mp3/
Libers fysikböcker som ljudfiler.
http://hands-on-cern.physto.se/hoc_v21sv/index.html
Hands-on-CERN (HoC) är ett utbildningsprojekt vid fysikens frontlinjer som huvudsakligen riktar sig till svenska lärare och gymnasieelever, årskurs 2 och 3, på Naturvetenskapsprogrammet. Elementarpartiklar mm

http://existenz.se/out.php?id=36578
Spela musik med hjälp av sönderfallet av radioaktiva isotoper.
..

Miljö

http://apps.forskning.se/InfactPlaneten/index.html?nodeId=7424
En överblick av jorden med bildspel om t.ex. vatten, luft, liv, eld, jord och översikt.

http://www.youtube.com/storyofstuffproject#p/u/22/9GorqroigqM
En film på engelska om kretsloppet för saker och hur naturen påverkas av "slit och släng-samhället". Lite hållbar utveckling.
Finns ett flertal filmer på samma Tema, exempelvis story of bottled water, story of electronica, story of cosmetics.

http://www.sopskolan.se/index.html
En sida om hur man hanterar sopsortering och farligt avfall.

Energi

http://www.youngenergypeople.com/media/6245-energistorheter.pdf

Bi/Fy/Ke

http://www.naturvetenskap.org/
Din källa till kunskap. Massor med artiklar inom NO och matte för både högstadie och gymnasie.
http://skoltips.webnode.com/
En privat hemsida med lektionstips och filmtips inom NO och matte.
http://www.ehinger.nu/undervisning/
En privat hemsida med lektioner, laborationer och tips för fy/ke/bi på gymnasienivå.
http://www.skolresurs.fi/fykeresursen/material/Elev_5_6.pdf
Ett elevmaterial för år 5-6 inom grundläggande kemi och fysik.

http://www.worldometers.info/se/
Världsstatistik i realtid.
Länkar till bra program/sidor och annat som kan användas allmänt i undervisningen:

http://typewith.me
En sida där eleverna kan skriva gemensamma uppgifter som läraren kan se direkt under utveckling.

http://fotofinnaren.se/
En sida med bilder som är lagliga att använda i undervisning/elevarbeten.

http://www.makebeliefscomix.com/
Att göra sina egna tecknade serier.